Tilkørselsforhold & indretning

Når du benytter Nordfyns Lagerhotel, er det med gode tilkørselsforhold.

Lastbil med hænger kan uden problemer færdes på området.

Adgang til lagerbygningen foregår via en elektrisk port, som er 2,6 meter høj og 3,5 meter bred. Porten er forsynet med kodesystem. Du får udleveret en kode sammen med lejekontrakten.

Inde i lagerbygningen er der også gode transportforhold via en bred gang på 2,2 meter.

Adgang til dit lagerrum foregår via en dør på 1,2 meter bred og 2,5 meter høj.

Døren er forsynet med en kraftig hængelås, som du får udleveret nøgle til sammen med lejekontrakten.

Du har fri adgang til dit lagerrum mellem kl. 6 – 22 alle ugens dage.

Dit lagerrum bliver opvarmet af gulvvarme, hvilket sikre en ensartet temperatur og luftfugtighed i hele rummet, uanset hvor meget du opbevarer.